Przetargi


Plan postępowań 2024.


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.


Zamówienia publiczne 2023.


13.Kompleksowe usługi prania czyszczenia chemicznego i dezynfekcji wraz z transportem bielizny.


6.Dostawa mięsa, wędlin i pieczywa.


5.Dostawa asortymentu do dializoterapii.


4.Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą oprzyrządowania do zarządzania gospodarką krwi.


3.Dostawa odczynników do badań hormonalnych, infekcyjnych, wirusowych wraz z dzierżawą analizatora
immunodiagnostycznego z oprzyrządowaniem i niezbędnym wyposażeniem.


2.Dostawa endoprotez stawu kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium.


1.Dostawa zestawu endoskopowego.

Zamówienia publiczne 2022.


59.Dostawa różnych produktów leczniczych .


58.Dostawa sterylnych zestawów operacyjnych i fartuchów chirurgicznych.


57.Dostawa tabletek, drażetek i kapsułek.


56.Dostawa odczynników do oznaczani Na+, K+, Cl- wraz z dzierżawą analizatora.


55.Dostawa preparatów do żywienia .


54.Dostawa płynów.


53.Dostawa serwety operacyjnej.


52.Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych (cyber bezpieczeństwa) w ZOZ Olesno.


51.Dostawa heparyn .


50.Dostawa iniekcji.


49.Dostawa chemioterapeutyków.


48.Dostawa produktów leczniczych narkotycznych, psychotropowych i silnie działających.


47.Dostawa artykułów żywnościowych.


46.Dostawa implantów ortopedycznych do mocowania przeszczepu i inne.


45.Dostawa artykułów żywnościowych.


44.Dostawa opatrunków do leczenia ciśnieniowego ran.


43.Dostawa wyrobów medycznych.


42.Dostawa sterylnych zestawów operacyjnych.


41.Dostawa materiałów szewnych i innych wyrobów medycznych.


40.Dostawa implantów ortopedycznych.


39.Dostawa preparatów dezynfekcyjnych.


38.Dostawa ambulansu typu C wraz z zabudową części medycznej w ramach projektu Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19.


37.Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo – zasadowej, wapnia zjonizowanego i CO-oksymetrii.


36.Modernizacja instalacji tlenowej w związku z Covid-19.


35.Dostawa artykułów żywnościowych.


34.Dostawa ambulansu typu C wraz z zabudową części medycznej w ramach projektu Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”.


33.Dostawa preparatów dezynfekcyjnych.


32. Dostawa artykułów żywnościowych.


31.Dostawa ambulansu typu C wraz z zabudową części medycznej w ramach projektu Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”


30.Odbiór i transport odpadów komunalnych


29.Modernizacja instalacji tlenowej w związku z Covid-19


28.Dostawa preparatów dezynfekcyjnych


27.Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów .


26.Dostawa odczynników do diagnostyki bakteriologicznej ( MIC – I ) wraz z dzierżawą analizatorów .


25.Dostawa różnych artykułów medycznych.


24.Dostawa opatrunków specjalistycznych .


23.Dostawa aparatu USG.


22.Modernizacja instalacji tlenowej w związku z Covid-19.


21.Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku.


20.Dostawa preparatów dezynfekcyjnych.


19.Dostawa rękawic medycznych.


18.Dostawa odczynników do badań biochemicznych


17.Zakup paliwa do samochodów służbowych.


16.Dostawa zestawu endoskopowego.


15.Odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.


14.Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, probówek oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi.


13.Kompleksowe usługi prania czyszczenia chemicznego i dezynfekcji wraz z transportem bielizny.


12.Dostawa Implantów ortopedycznych.


11.Dostawa wyrobów medycznych.


10.Dostawa żywności.


9.Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z dodatkową aparaturą.


8.Dostawa asortymentu do aparatu FRESENIUS typ multiFiltratePRO.


7.Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium.


6.Dostawa asortymentu do dializoterapii.


5.Dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą oprzyrządowania do zarządzania gospodarką krwi.


4.Dostawa heparyny Enoxaparinum.


3. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.


2.Dostawa heparyny Enoxaparinum.


1. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.


Zaktualizowany plan postępowań 15.09.2021.

Plan postępowań.

Zaktualizowany plan postępowań.


Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów leczniczych.

Załączniki do ZP1 37/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę tabletek, drażetek i kapsułek.

Załączniki do ZP1 36/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczani Na+, K+, Cl- wraz z dzierżawą analizatora.

Załączniki do ZP1 35/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę heparyn.

Załączniki do ZP1 34/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do żywienia.

Załączniki do ZP1 33/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę płynów.

Załączniki do ZP1 32/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę Iniekcji.

Załączniki do ZP1 31/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Pytania i odpowiedzi 2,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Załączniki do ZP1 30/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Załącznik nr 7 SIWZ,

 

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę Chemioterapeutyków.

Załączniki do ZP1 29/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Uwaga!!! Poprawiono Załącznik nr 1 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych narkotycznych, psychotropowych i silnie działających .

Załączniki do ZP1 28/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

 

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Załączniki do ZP1 27/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Załącznik nr 7 SIWZ,

 

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Unieważnienie,

Unieważnienie poprawne,


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i zestawu do elektroforezy białek wraz z dzierżawą zestawu manualnego.

Załączniki do ZP1 26/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych i asortymentu do zabiegów bariatrycznych.

Załączniki do ZP1 25/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych.

Załączniki do ZP1 24/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę sterylnych zestawów operacyjnych .

Załączniki do ZP1 23/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk.

Załączniki do ZP1 22/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia,

Pytania i odpowiedzi,

Uwaga!!! Sprostowanie.

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na odbiór transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

Załączniki do ZP1 21/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo – zasadowej, wapnia zjonizowanego i CO-oksymetrii. .

Załączniki do ZP1 20/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Załącznik nr 7 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych .

Załączniki do ZP1 19/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych .

Załączniki do ZP1 18/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów dezynfekcyjnych .

Załączniki do ZP1 17/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia,

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania.

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych.

Załączniki do ZP1 16/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Załącznik nr 6 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę iniekcji Metamizol.

Załączniki do ZP1 15/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Pytania i odpowiedzi 2,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów medycznych.

Załączniki do ZP1 14/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

UWAGA!!! Unieważnienie cz 6,

UWAGA!!!Zmiana ogłoszenia,

Załącznik nr 1 po modyfikacji,

Załącznik nr 2 po modyfikacji,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów do anestezji i terapii tlenowej.

Załączniki do ZP1 13/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Załączniki do ZP1 12/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych chirurgicznych i diagnostycznych.

Załączniki do ZP1 11/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów .

Załączniki do ZP1 10/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa do samochodów służbowych .

Załączniki do ZP1 9/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa do samochodów służbowych .

Załączniki do ZP1 8/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia,

Unieważnienie postępowania.


Przetarg nieograniczony na sprzedaż paliwa do samochodów służbowych .

Załączniki do ZP1 7/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Unieważnienie postępowania.


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i innego asortymentu laboratoryjnego.

Załączniki do ZP1 6/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, kości, wędlin i pieczywa .

Załączniki do ZP1 5/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

Załączniki do ZP1 4/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców.

Załączniki do ZP1 3/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do dializoterapii wraz z użyczeniem aparatów.

Załączniki do ZP1 2/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Wyjaśnienie do SWZ,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożonych ofertach dodatkowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.


Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

Załączniki do ZP1 1/2021:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Pytania i odpowiedzi 2,

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia,

Kwota na realizację zamówienia,

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium w rozbiciu na 4 samodzielne części.

Załączniki do ZP1 49/2020:

Specyfikacja,

Załącznik nr 1 SIWZ,

Załącznik nr 1 SIWZ poprawiony,

Załącznik nr 2 SIWZ,

Załącznik nr 3 SIWZ,

Załącznik nr 4 SIWZ,

Załącznik nr 5 SIWZ,

Pytania i odpowiedzi,

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Wybór oferty do ZP1 – 49/2020, wraz z załącznikami.